βλῑμάζω

βλῑμάζω
Grammatical information: v.
Meaning: `feel, squeeze, e. g. womenn's breasts' (Com., Hp.), also = βλίττω (EM).
Compounds: Verbal noun βλίμασις ἡ τῶν τιτθῶν θλῖψις H.
Derivatives: Cf. βλιμάξαι βαστάσαι (Latte thinkls it is corrupt), ἀτιμάσαι H.; βλίμη προπηλακισμός, ὕβρις H. EM.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Unexplained.
Page in Frisk: 1,245

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.